1996 yılında Amerika’da kurulan, bugün 45 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB (Interactive Advertising Bureau) tüm dünyada dijital reklamcılık endüstrisinin sürdürülebilir, sağlıklı gelişimine destek vermektedir.

IAB’nin Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye’de 23 sektör temsilcisi ile 2007’de bir platform olarak kurulan ve 2011 Temmuz ayında dernekleşen İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), faaliyetlerini aynı çatı altında temsil ettiği yayıncı, reklamveren, ajans ve teknoloji şirketlerinden oluşan 194 üye kurum ile gerçekleştirmektedir.

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitimden endüstri standartlarının oluşturulmasına, dijital reklamcılık işlerinin ödüllendirildiği uluslararası MIXX Awards yarışmasından sektörel rapor ve araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara interaktif iletişimin katma değerini anlatmakta, kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadır.

Ana hedefleri şunlardır:

  • Endüstriyi standartlar ve kurallar oluşturacak şekilde organize etmek
  • Dijital pazarlama iletişimi sektörünün sağlıklı biçimde gelişmesini sağlayacak denetim ve düzenleme mekanizmalarını oluşturmak, varolana katkı vermek
  • Referans merkezi olmak
  • Sektördeki insan kaynağı açığının giderilmesi için çalışmak
  • İnternetin kolay satın alınan ve değer üreten bir mecra haline getirilmesine katkı sağlamak
  • İnternetin reklam mecrası olarak gelişmesine, reklam yatırımlarından aldığı payın artmasına katkı sağlamak
  • Kamu kuruluşlarıyla yakın temas kurarak yasal düzenlemeler hakkında fikir ve görüş vermek
  • Gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek