Reklam doğrulama sistemleri; markaların reklamlarının isteklerine göre yayınlandığını onaylayan teknolojilerdir. Reklamların güvenli alanlarda gösterildiğini, ne kadar “görüntülenebilir” (viewable) olduğunu, hedeflemelerinin doğruluğunu onaylayarak, reklam sahteciliğinin belirlenmesi ve önlenmesinde kullanılırlar.

Reklam doğrulaması önemlidir çünkü kötü/ilgisiz içeriklerin yanında yer alan reklamlar markalara zarar verebilir. Ayrıca görüntülenemeyen ve/veya sahte reklamlar kampanya performansını ve ROI’yi etkiler.

Tüm bu nedenlerden ötürü doğrulama (verification) araçları hem programatik hem de programatik olmayan satın alma modellerinde ajans ve reklamverenler tarafından 3 ana konuda kullanılır.


 Görünürlük (Viewability)
 Reklam Kalitesi ve Sahtecilik (Ad Quality & Fraud)
 Marka Güvenliği (Brand Safety)