Giriş

4A ve IAB ABD tarafından hazırlanan İnterkatif Reklamcılık Terimleri ve Çalışma Koşulları Kılavuzunun amacı müşteri, ajans ve yayıncı ilişkilerinde kullanılan terimleri açıklamak, interneti mecra olarak kullanan tarafların vereceği brief, yapacağı anlaşma ve çalışmalarında yol göstermektir. 

Sektör paydaşlarının yaptığı bu çalışmalar ve oluşturduğu standartlar, yine bu sektörde çalışan yaratıcı direktörler, yazılım uzmanları, yayıncılar, operasyon satış ve satın alma birimleri ile hukukçulardan oluşan bir kurul tarafından güncellenmektedir. 

İnteraktif Reklamcılık Terimleri ve Çalışma Koşulları Kılavuzunun Kullanımı:

Bu belge sözleşmedeki ifadelerin amacına, pratik ticari beklentilere ve belgenin kullanımından doğan sorumluluklara ilişkin bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuzda yer alan standart koşulların pek çok paragrafının veya maddesinin ardında turuncu ve yeşil renkte yazılı açıklamalar yer almaktadır. Turuncu renkli açıklamalar kılavuzun bir önceki versiyonundan alınan hükümleri, yeşil renkli açıklamalar ise eklenen yeni hükümleri ifade etmektedir. 

Her ne kadar standart koşulların her bir maddesi, başlı başına önem taşıyor olsa da, belge bir bütün olarak ele alınmalıdır.

İsteğe Bağlı Örnek Çalışma Koşulları:

Hiçbir ajans veya yayıncı belgenin son versiyonunu kullanmak zorunda değildir. Bazı ajanslar ve yayıncılar sözleşmeye ilave bir dil eklemeyi ve/veya tavsiye edilen kılavuzlarda tadilat yapmayı tercih edebilir. Bu gibi durumlarda, taraflar yapılan tadilatları özetleyebilecekleri “Ek Belge” formatını kullanmalıdır. 

Taraflar arasındaki dengeyi gözetmek amacıyla, çeşitli müzakereler düzenlenerek belgede yer alan hususlar üzerinde mutabık kalındığını, bu nedenle içerikte değişiklik yapma girişimlerinin diğer tarafların ilave tadilat talebinde bulunmasına yol açabileceğini hatırlatmakta yarar vardır.