Tüzel Kişilik Başvuru Formu

Tüzel Kişi başvuru formu doldurulduktan sonra gönder butonuna basılmadan önce bir çıktısı alınmalı, kaşelenip imzalanarak imza sirküleri ile birlikte IAB’ye gönderilmelidir. (Gönderim adresi için IAB’den Yasemin Koçak ile iletişime geçiniz.)

Üyelik İçin Yapılması Gerekenler linkinde yer alan diğer üyelik evraklarının asılları veya şirket yetkili kişisi tarafından kaşe ve imzayla tasdiklenmiş örnekleri, üyelik kabulünden hemen sonra talep edilecektir. O nedenle başvuru sırasında bu evrakları hazırlamanızı önemle rica ederiz.

  • * Bu alanlar zorunludur.