Tüzel Kişilik Üyelik Başvurusu:

  1. www.iabtr.org adresindeki "Üyelik" bölümünden Tüzel Kişi Üyelik Başvuru formu doldurulur. Form online olarak gönderilir, aynı zamanda bir çıktısı alınır, kaşelenir ve imzalanır. (Gönder butonuna basmadan önce çıktısını alınız.)
  2. İmzalı ve kaşeli başvuru formu ile birlikte aşağıdaki evraklar talep edilir. (Gönderim adresi için IAB'den Yasemin Koçak ile iletişime geçiniz.)
  • Şirketin karar vermeye yetkili organ veya mercilerince onaylanan temsilci görevlendirme kararı (İmzalı ve kaşeli). Örnek karar metni: “Şirketimizin dernek nezdinde ............ tarafından temsil edilmesine karar verilmiştir.”
  • İmza sirküleri
  • Faaliyet belgesi veya Ticaret Sicil Kaydı
  • Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Temsilcinin adli sicil kaydı

NOT: Evraklardaki imzalar imza sirkülerindeki yetkililere ait olmalıdır. Başvurunuz onaylandıktan sonra verilecek bilgi doğrultusunda aidat/giriş ödentisi bankaya yatırılır.