Tüzel Kişilik Üyelik Başvurusu:

www.iabtr.org adresindeki "Üyelik" bölümünden Tüzel Kişi Üyelik Başvuru formu doldurulur. (Form doldurulup online olarak gönderildikten sonra, gerekli üyelik evrakları ve evrakların gönderim adresi için IAB'den Yasemin Koçak ile iletişime geçiniz.)

Gerekli Üyelik Evrakları

  • Online başvuru formunun imzalı ve kaşeli aslı (Doldurulan formdaki bilgiler word'e aktarılıp imza ve kaşe için başvuru sahibine gönderilecektir.)
  • Şirketin karar vermeye yetkili organ veya mercilerince onaylanan temsilci görevlendirme kararı (İmzalı ve kaşeli). Örnek karar metni: “Şirketimizin dernek nezdinde ............ tarafından temsil edilmesine karar verilmiştir.”
  • İmza sirküleri
  • Faaliyet belgesi veya Ticaret Sicil Kaydı
  • Temsilcinin nüfus cüzdanı fotokopisi

NOT: Evraklardaki imzalar imza sirkülerindeki yetkililere ait olmalıdır. Başvurunuz onaylandıktan sonra verilecek bilgi doğrultusunda aidat/giriş ödentisi bankaya yatırılır.