Data Management Platform (DMP) markaların, ajansların veya yayıncıların internet tabanlı kaynaklardan veri toplamasına, depolamasına, düzenlemesine ve kullanıcı davranışlarını raporlamasına yarayan, bu verilerin dijital pazarlama faaliyetlerinde kullanımını sağlayan bir araçtır.

DMP, veriye dayalı pazarlamanın omurgasını oluşturur. Çevrimiçi, çevrimdışı ve/veya mobil dahil olmak üzere herhangi bir kaynaktan birinci ve üçüncü taraf kitle verilerini toplamak, organize etmek ve etkinleştirmek için birleştirici bir platform olarak hizmet eder. Kısaca DMP, verinin toplandığı ve koordine edilebildiği bir ambar olarak nitelendirilebilir.

Toplanılan veri, DMP içerisindeki kurallama modülleri sayesinde kombine edilebilir. Buna ek olarak, DMP’ler tarafından sağlanan “lookalike” (benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulma), “cross-device” (aynı kullanıcıya ait farklı cihazların saptanması) gibi özellikler sayesinde, segmentler içerisindeki benzer kullanıcıları bulunarak, oluşturulan kullanıcı gruplarının genişletilmesi sağlanabilir.

Konuyla ilgili dokümanımızı sayfanın en altında bulabilirsiniz. 
 

Çerez Sonrası Dünya

İnternet reklamcılığının temelinde dayandığı teknolojilerden biri, internet tarayıcılarının sakladıkları çerezlerdir (cookie). Ancak popüler internet tarayıcıları, gizlilik ve veri güvenliğinden ötürü çerezlerle ilgili bir takım yaptırımlarda bulunmuş veya bulunmaktadır. Bu yüzden “üçüncü parti çerezler” kullanarak veri segmentasyonu ve hedeflemesi yapan firmalar kullandıkları altyapılarda değişikliklere gitmektedirler. 

Çerezler, birinci parti veri ve üçüncü parti veriyle ilgili sektörümüzün önde gelenlerinin görüşlerini paylaştığı söyleşimizi buradan izleyebilirsiniz.

KVKK ve GDPR

Kişisel verilerin korunması, programatik reklamcılığı yakından ilgilendiren bir konudur. Avrupa Birliği’nin GDPR genelgesi ve Türkiye’deki kişisel verilerin korunması kanunu, yani KVKK, bu konuda firmaların dikkat etmesi gereken hususları sıralamaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için sitemizdeki Endüstri Standartları bölümünde yer alan GDPR başlığı altındaki bilgi ve dokümanları inceleyebilirsiniz.

TCF

IAB Avrupa Şeffaflık ve Onay Çerçevesi (TCF) pazarlama teknolojileri, yayıncılar, reklamverenler ve ajansların Avrupa çapındaki veri gizliliği yasalarına uyumlu olarak kişisel veri izinlerini yönetebilmeleri için tasarlanmıştır. TCF bireylere kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlarken, işletmelerin kişisel bilgilerin yasal olarak işlenmesini sağlamaları için bir çerçeve oluşturmaktadır.

TCF 2.0 ile birlikte bu onay çerçesini sağlayan Consent Management Platformları (CMP), yayıncılar ve reklam teknolojileri için temel izin yönetim mekanizmaları belirlenmiş durumdadır.

TCF tüketicilerin onay vermesine veya vermemesine ve ayrıca işlenen verilere "itiraz etme haklarını" kullanmasına olanak tanır. Tüketiciler ayrıca, sağlayıcıların belirli veri işleme özelliklerini kullanıp kullanamayacakları ve nasıl kullanabilecekleri konusunda (örneğin kesin coğrafi konum kullanımı) daha fazla kontrole sahiptirler. 

TCF v2.0'ı kullanan yayıncılar, teknoloji ortaklarıyla nasıl bütünleşme ve işbirliği yaptıkları konusunda daha fazla kontrol ve esneklik elde etmektedirler. TCF v2.0, bir yayıncının web sitesinde kişisel verilerin her bir sağlayıcı teknolojiye göre işlenme amaçlarını kısıtlamalarına olanak tanır. Paydaşlar için hazırlanmış olan TCF bilgi dokümanlarının linkleri aşağıdadır:

TCF 2.0 destekli sağlayıcı listesi

CMP’ler ve TCF 2.0’da aldığı rol

Yayıncılar için TCF 2.0

Reklamverenler ve Ajanslar için TCF 2.0

Sağlayıcı teknolojiler için TCF 2.0